Missie

FC Patro Hoevenen wil een laagdrempelige voorbeeldclub zijn in de omgeving van Hoevenen, zowel bij het senioren- als jeugdvoetbal. Hierbij gaan sportieve, pedagogische en sociale aspecten hand in hand binnen een gezonde financiële omgeving. Als lid van VV staan fairplay en respect voor individu en omgeving steeds centraal.

 

Visie

  • De seniorenelftallen op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen, niet-professioneel competitief en recreatief.
  • Het clubgevoel creëren bij de jeugd en versterken bij de seniorenelftallen.
  • De senioren zich laten engageren in de jeugdwerking om zo de doorstroming te bevorderen.
  • Via een administratief en technisch gekwalificeerd kader elke jeugdspeler de kans bieden om zich maximaal te ontplooien naar eigen mogelijkheden op een pedagogisch verantwoorde manier.
  • Jeugdtrainers kansen bieden, aanmoedigen en steunen om zich verder te ontwikkelen door het behalen van (een) diploma(‘s).
  • Iedereen die zich binnen de club beweegt, zowel spelers, begeleiders, ouders als supporters, de opgestelde waarden en normen van de club laten respecteren.
  • Alle medewerkers van de club hun activiteit onbezoldigd laten uitoefenen op vrijwillige basis.